kompostmask

Vårbruket råkade dra igång

Ett stort renoveringsprojekt inomhus är på spurten och jag tänkte att det vore skönt att få det avklarat.

Men …

… så råkade jag gå ett varv i trädgården den första vårkvällen. Plötsligt fann jag mig själv vända de två komposterna. I den äldre av dem var det ett otroligt maskliv, trots att det har varit ganska kallt på sistone. I den nyare var det i de övre två tredjedelarna för torrt, men det fanns mask i den nedre delen.

Så nu är vårbruket igång!