Kategorier
Trädgården

Väck med häck

Den närboende kamrat som jag hjälpte att gräva häckdike krävde att få komma hit och betala tillbaka idag efter jobbet. En och en halv timmes tungt arbete och två knäckta gamla spadar senare var häcken borta.

Häcken utmed gatan – efteråt

Halva häcken var bedrövligt klen. Jag misstänker att jordlagret är fasligt tunt där. Och inte heller går det att sätta en ny häck där, som planen var, eftersom vi omedelbart hittade telekabeln en decimeter under häcken.
Den reviderade planen är nu att dra in häcken en meter på tomten och ha en grässträng framför den mot gatan. Men frågan kvarstår: Kommer jag att slå i berget?