Kategorier
Trädgården

Tveksam kompost

Jag är skeptisk men eftersom jag inte har fått tag på någon begagnad kompostbehållare och jag har en massa växtmaterial på gång köpte jag en gallerkompost. Jag ser det som en 150-kronorschansning.