Kategorier
Trädgården

Stensatt genväg

Mellan trädgårdsfarstun och runda trädgården ska det finnas en genväg genom en liten öppning i häcken. Idag fick jag rycket som krävdes för att stensätta den.

Stensatt genväg

Till skillnad från de tidigare stensättningsjobben var det här en snabb och förhållandevis lätt historia.