Kategorier
Trädgården

Rören till brunnarna

Nu har jag dragit rören till brunnarna. Det är både rör för vatten och för el. Båda brunnarna ska ha både och.

Vattenbrunnen ska dels ha ett rör upp till växthuset, dels ett utlopp om den behöver tömmas. Och det ska gå att dra el till den för en eventuell framtida fontän.

Dräneringsbrunnen ska så klart kunna ta emot bortdränerat vatten men den ska också ha ett rör för utvattnet som går till dagvattenanslutningen. Och så behövs det el till dräneringspumpen.