Kategorier
Trädgården

Oväntat grundvatten

Jag tänkte att det skulle kunna vara smart att ta i när det gäller storleken på dräneringsgropen, så jag grävde stor. Det är ju dessutom lätt när det är stenfri lera.

Men på 1,7 meters djup började det plötsligt tryckas upp vatten. Jag hade stött på grundvattnet. Grannen i öster berättade att när han var barn fanns det en brunn någonstans där, så han var intre det minsta förvånad. Det var jag.

Så vad gör jag?