Kategorier
Trädgården

Omrörning

Denna något kvällsoskarpa bild av komposten tog jag strax innan jag tömde ut allt innehåll på en presenning och sedan återbördade det till behållaren, omrört. Jag hade fått ett trist bilbesked och behövde få utlopp för frustrationen. Det fick jag.