Kategorier
Trädgården

Odlingslådorna

Monterade ihop mina odlingslådor i går. Det gick snabbt, men sedan ägnade jag timmar åt att fundera på var de ska placeras. Just nu lutar det åt att de hamnar utmed häcken mot grannen.