Kategorier
Trädgården

Illustration av dräneringsproblemet

På mindre än en halvtimme föll 20 millimeter regn och la mitt grävprojekt under vatten. Det illustrerar väl själva grundproblemet med den här delen av trädgården: den bristande dräneringen.

När huset söder om mitt byggdes försvann också den naturliga dräneringen söderut. Grannen i öster påpekade det för den dåvarande ägaren, men han struntade i det.

Tanken är att gräva en dräneringsbrunn och därifrån pumpa bort vattnet till dagvattenanslutningen.