Kategorier
Trädgården

Grind slutpunkt – nästan

Under semestern försökte jag ha åtminstone några dagars semester från trädgården. Men …

… jag hann ändå slutföra – nästan – det lilla häckprojektet mot grannen i norr som svällde och blev det stora dräneringsprojektet mot grannen i norr.

För att vara ärlig: jag improviserade hela vägen och hade alltså ingen plan. Resultatet blev därefter: en dräneringsbrunn utan avlopp men med en pump. En dålig lösning, men utifrån vad jag då visste den minst dåliga.

Dräneringsbrunn

Bilden visar delar av konstruktionen. I botten finns en 200-literstunna med trasig botten. In i den har jag lett dräneringsröret och runt den ligger singel medan insidan av gropen är klädd med markduk. Brunnen är nu klar och locket ligger i jämnhöjd med marken.

Denna klumpiga konstruktion är en konsekvens av att jag inte visste att tomten – åtminstone på pappret – har koppling till det kommunala dagvattensystemet. Nu tänker jag att det ska gå att göra ett bräddavlopp från brunnen till dagvattensystemet.