Kategorier
Trädgården

Gatlykta

Nog för att en ser vad en är intresserad av, men hur jag kunde missa att det står en gatlykta mitt i trädgården är ett mysterium.
Hur jag ska göra med den avgör jag senare.