Kategorier
Trädgården

Förruttnelsens hetta

Öste ner gräsklipp i komposten. Det hettar.