Kategorier
Trädgården

En magisk magnolia

Jonas på Stolpens trädgård övertalade mig att köpa ett stort exemplar av Magnolia ’Gold Star’. Det ska vara en av de härdigaste av de gula magnoliorna och den ska bli ett mindre träd.

Den är en korsning M. accuminata var. subcordata och M. stellata och härdigheten beror mycket på att den slår ut och blommar förhållandevis sent.

Hos mig har den hamnar i skuggan av en uppväxande avenbokshäck och min förhoppning är att den orkar sträcka sig upp i ljuset innan häcken har tätnat till ogenomtränglighet. Och så står den i min tunga lerjord, så även där har den oddsen emot sig. Å andra sidan är rabatten upphöjd så den kommer inte att stå i vatten.

Den hade knopp när jag planterade den och nu har den slagit ut. Och jag är helt omkullblåst. Vilken blomma! Magiskt vacker!