Kategorier
Trädgården

Det stora vattenabret

Skottkärran täcker en nära två meter djup grop som jag grävde för att få till en dräneringsbrunn. Men jag nådde grundvattnet som tydligen ligger under tryck för nu är vattennivån två decimeter under marknivå. Ska dräneringen funka måste jag alltså ständigt pumpa bort grundvatten. Så såg inte planen ut. Samtidigt älskar jag vatten i trädgård och funderar nu intensivt på om jag kan vända detta till något bra.