Kategorier
Trädgården

Chock

Av en ingivelse lyfte jag nu på morgonen på en sallatsplanta.
De dog.