Kategorier
Trädgården

Arkeologi

När jag kom hem i eftermiddags fick jag ett ryck och började karva fram gången och en liten trappa framför entrén.

Och det var ett slit som snabbt fick sin belöning.

Framgrävd trappa