Kategorier
Trädgården

Ärendet

Men egentligen ville jag bara berätta att jag har hamnat i ett velighetsstim. Jag hinner planera om trädgården flera gånger per dag och på det sättet kan jag inte sätta spaden i marken.
Förbannat irriterande.