Veckans läsning

I veckans läsning fångade en rörodling min fantasi. Jag läste också på lite om dammar, men på tyska som är ett språk jag egentligen inte läser.

• Sara Bäcksmo på Skillnadens trädgård har gjort videopremiär med ett inslag om stuka. Det får mig att fundera på om jag skulle kunna använda en odlingslåda på ett liknande sätt eftersom min jordkällare, som ligger under huset, är alltför varm i början av hösten.

• När jag besökte kamrater i Skåne pratade vi dammar och jag fick tips om ett tyskt dammföretag – Naturagart – som använder någonting som liknar konstgräsmattor som armering i gjutna dammar. Detta kräver mer läsning.

• Vi pratade också om Peter Korn som vi känner till sedan gammalt. Därför en länk till hans sajt.

• Vinay Magadi i Bangalore visar sin rörodling. På en kvadratfots yta hade han fått upp till 22 grönsaker. Detta vill jag testa.

Bloggaren Sally Nex skriver fint och intressant om mullbärsträd och ett kungligt misstag.