Lite trädskadeläsning

Bloggen ”Stockholms gröna rum” (den som hette Slottsträdgårdsmästaren tidigare) går på ett bra sätt igenom dilemmat med skador på träd.
Det fick i sin tur mig att minnas hur jag för många år sedan skrev ett stort reportage om insektslivet i gamla skadade träd. Entomologen Mikael Sörensson från Lund berättade hur många insektsarter är hotade eftersom de behöver gamla träd med håligheter för att kunna föröka sig – och i det moderna skogsbruket är sådana träd en bristvara. Hoppet står till viss del till städernas parker där träd tillåts bli gamla och håliga.

Och ja, jag hade velat ha ett stort, håligt träd på tomten.