Fröpåsar à la minute

I ”I trädgårdsmästarens spår” hittade jag en instruktion för hur du gör dina egna fröpåsar. Jag snodde idén och gjorde egna illustrationer.

frokuvert1

Ta ett ark och vik det lite under mitten så att den nedre, uppvikta delen slutar en centimeter ner på den undre delen.

frokuvert2

Den överskjutande centimetern viker du ner över den övre delen.

frokuvert3

Vik sedan den nervikta delen en gång till, så att du försluter sidan.

frokuvert4

Vänd pappret. (Den horisontella, streckade linjen visar var förslutningsvikningen är.) Vik längs en snedgående, streckade linjen.

frokuvert5

Vik ner snibben och stick in den under förslutningsvikningen.

frokuvert6

Du har nu fått ett frökuvert där du förvara fröer.

frokuvert7

Förslut den öppna sidan av kuvertet. Färdigt.