Kategorier
Trädgården

Intensivt projektarbete

Under den senaste månaden har det stora grusgångsprojektet tagit stora steg framåt. Jag har fått ut makadamen och packat den, byggt en trappa upp till köksträdgården, stensatt längs kanter och runt brunnarna och slutligen lagt på stenmjöl som jag har packat.

Det är ett slitgöra – ingen tvekan om det – men det är också satan så roligt.

brunnen 2
dräneringsbrunnen 1
kapa kantsten
kapa kantsten
dräneringsbrunnen
gång i köksträdgården
gång i köksträdgården
rabatt vid planteringsskjul
packa stenmjöl i köksträdgården

Kategorier
Trädgården

Rören till brunnarna

Nu har jag dragit rören till brunnarna. Det är både rör för vatten och för el. Båda brunnarna ska ha både och.

Vattenbrunnen ska dels ha ett rör upp till växthuset, dels ett utlopp om den behöver tömmas. Och det ska gå att dra el till den för en eventuell framtida fontän.

Dräneringsbrunnen ska så klart kunna ta emot bortdränerat vatten men den ska också ha ett rör för utvattnet som går till dagvattenanslutningen. Och så behövs det el till dräneringspumpen.

Kategorier
Trädgården

The real dräneringsbrunn

Eftersom dräneringsbrunnen nu blir en riktig brunn och dräneringsproblemet i högsta grad är verkligt måste jag göra en riktig dräneringsbrunn.

Och det gör jag nu!

Den ligger lite närmare gränsen och jag använder en plasttunna och en helt vanlig dräneringspump. Jag har sett lösningen hos en bekant, och jag tror att den räcker.

dräneringsbrunn 1