Kategorier
Trädgården

Glädjens druvor

I början av säsongen gladdes jag åt labruskadruvans ymniga blomning. Men det blev ingen riktig fart på sommaren och för någon vecka sedan hade jag helt räknat ut karten. Den skulle inte hinna mogna, det var tydligt. Men jag hade fel. Idag kunde jag pilla loss en druva som lossnade på ett moget sätt. Och den smakade gott.

Kategorier
Trädgården

Ett gott besked för träskträdgårdisten

Trädgårdsarbetet har i stort sett stått still sedan häcken mot norr – och dräneringen under den – blev klar för en månad sedan. Jag har väntat på besked från kommunen hur det ligger till med anslutningen till det kommunala dagvattensystemet. Några olika bud har jag hört: att anslutningen sträckte sig fem meter in på tomten, att de inte kunde mäta röret eftersom det var för smalt, att det inte ens nådde tomtgränsen.

Men i fredags kom en vattenman från kommunen med goda nyheter. Dagvattenanslutningen sträcker sig femton meter in på tomten och den ligger i samma schakt som avloppet och dricksvattnet. Det borde inte vara några problem att finna den.

Men att ha en anslutning är inte det samma som att ha dränering. Bortsett från en grundläggande förståelse för att vatten rinner nedåt har jag inte en aning om hur man dränerar.

Trädgården är ett träsk. Jag börjar googla.

Kategorier
Trädgården

Reafyndad skugglilja blommar

Den kom hem som resultatet av ett inre köptvång och har inte fört något särskilt väsen där den har stått i djup skugga under klematisen. Men nu blommar den håriga skuggliljan och jag anar att jag snart kommer att vara en sån där trädgårdstyp som faller i trans över det lilla.

Kategorier
Trädgården

Grind slutpunkt – nästan

Under semestern försökte jag ha åtminstone några dagars semester från trädgården. Men …

… jag hann ändå slutföra – nästan – det lilla häckprojektet mot grannen i norr som svällde och blev det stora dräneringsprojektet mot grannen i norr.

För att vara ärlig: jag improviserade hela vägen och hade alltså ingen plan. Resultatet blev därefter: en dräneringsbrunn utan avlopp men med en pump. En dålig lösning, men utifrån vad jag då visste den minst dåliga.

Dräneringsbrunn

Bilden visar delar av konstruktionen. I botten finns en 200-literstunna med trasig botten. In i den har jag lett dräneringsröret och runt den ligger singel medan insidan av gropen är klädd med markduk. Brunnen är nu klar och locket ligger i jämnhöjd med marken.

Denna klumpiga konstruktion är en konsekvens av att jag inte visste att tomten – åtminstone på pappret – har koppling till det kommunala dagvattensystemet. Nu tänker jag att det ska gå att göra ett bräddavlopp från brunnen till dagvattensystemet.