Glädjens druvor

I början av säsongen gladdes jag åt lambruskadruvans ymniga blomning. Men det blev ingen riktig fart på sommaren och för någon vecka sedan hade jag helt räknat ut karten. Den skulle inte hinna mogna, det var tydligt. Men jag hade fel. Idag kunde jag pilla loss en druva som lossnade på ett moget sätt. Och den smakade gott.

Ett gott besked för träskträdgårdisten

Trädgårdsarbetet har i stort sett stått still sedan häcken mot norr – och dräneringen under den – blev klar för en månad sedan. Jag har väntat på besked från kommunen hur det ligger till med anslutningen till det kommunala dagvattensystemet. Några olika bud har jag hört: att anslutningen sträckte sig fem meter in på tomten, att de inte kunde mäta röret eftersom det var för smalt, att det inte ens nådde tomtgränsen.

Men i fredags kom en vattenman från kommunen med goda nyheter. Dagvattenanslutningen sträcker sig femton meter in på tomten och den ligger i samma schakt som avloppet och dricksvattnet. Det borde inte vara några problem att finna den.

Men att ha en anslutning är inte det samma som att ha dränering. Bortsett från en grundläggande förståelse för att vatten rinner nedåt har jag inte en aning om hur man dränerar.

Trädgården är ett träsk. Jag börjar googla.